Silikon Yağına Bağlı Glokom Tedavi Protokolü

Durum: Vireoretinal cerrahi geçirmiş hastaya silikon yağı verilmiştir. Gelişen glokom iki türlü olabilir. Arka kamaradan irise bası sonucu kapalı açılı glokom veya ön kamarada toplanan silikon yağının trabeküler ağ tabakada yarattığı destrüktif hasara bağlı açık açılı glokom formu gelişebilir.

 • Bombe iris görülüyorsa ve açı kapalıysa silikon yağına bağlı kapalı açılı glokom gelişmiştir. Şunlar yapılmalıdır;
  • Saat 6 kadranından geniş Periferal laser iridotomi (PLİ) yapılmalı, arka kamaradan ön kamaraya silikon yağı geçişi görülmelidir. Olay erken zamanda yapıldıysa periferik anterior sineşi (PAS) gelişmediği için prognoz iyidir.
  • Ön ve arka segmentlerdeki silikon yağı temizlenmeli, temizlik işi bittikten sonra olası PAS açılması için ön kamara yüksek yoğunluktaki viskoelastik madde ile aşırı doldurulmalıdır (Viskodiseksiyon). Daha sonra viskoelastik madde ön kamaradan yıkanmalıdır.

 • Açı açıksa PLİ yapılması anlamsızdır. Trabeküler ağ dokusunda hasar söz konusudur. Yapılması gerekli işlemler şunlardır;
  • Silikon yağı temizlenmelidir.
  • Silikon yağının ön kamaradan ve arka segmentten temizlenmesine rağmen GİB yüksekliği devam ediyorsa konvansiyonel glokom cerrahisine ihtiyaç vardır. Cerrahinin başarılı olması, yapılmış olan vitrektomi sırasında konjunktivanın açılıp-açılmadığına bağlıdır. 23 veya 25 G vitrektomiler bu açıdan avantajlıdır. Trabekülektomi sahası konjunktivanın sağlam olduğu yerden yapılmalıdır. Mümkünse bu alan alt yarı olmalıdır.
  • Konvansiyonel cerrahiden yarar görmeyenlerden ve/veya silikon temizliği mümkün olmayan vakalarda glokom seton cerrahilerine başvurmak gerekecektir. Cerrahi alanı alt yarıdır. Tüm cerrahilerde antimetabolit kullanılması zorunludur.

Prof. Dr. Halil Ateş
ÖNCEKİ SAYFA