Oküler Hipotoni

Göz içi basıncının (GİB) 5 mmHg veya altında olması halidir. Doğal aköz üretimi dakikada 2.5 mikrolitredir, bunun %90 konvansiyonel trabeküler yolla, geri kalanı uvea-skleral yolla sistemik dolaşıma katılır. GİB venöz basıncın altına düşerse (yaklaşık 9 mmHg) konvansiyonel yol kapanır. Uvea-skleral yol ol ise çalışmaya devam eder.

Genellikle glokom cerrahileri sonrası aşırı dışa akım artışına bağlı gelişir. Diğer bir etken de cerrahi, travmatik veya spontan gelişen siklodializ kleftidir. Gelişen inflemasyon kan-aköz bariyerini bozarak permeabiliteyi artırır. Aköz üretimi düşer. Konvansiyonel yolun bu esnada kapanmasına rağmen, uvea-skleral yoldan dış akımın devam etmesi sonucu koroid altı sıvı toplanması gelişir (koroid dekolmanı), bu sıvı koroid effüzyonunun oluşmasını engellemesi açısından yararlı bir gelişmedir.

Nedenler

Tek Taraflı Gelişen Hipotoni:
 • Yara yeri sızıntısı
 • Aşırı bleb göllenmesi
 • Silier cisim dekolmanı
 • Siklodializ klefti
 • Üveit
 • Retina dekolmanı
 • Oküler iskemi
 • Perforan yaralanma
 • Silier cismi hasarlayan kimyasal veya fiziksel ajanlar (antimetabolit, laser)
 • Aköz yapımını azaltıcı ilaçlar

Çift Taraflı Gelişen Hipotoni:

 • Sistemik hipertonisite veya asidoz (dehidretasyon, üremi, diyabet)
 • Miyotonik distrofi

Gelişen Komplikasyonlar

 1. Ön kamara dardır.
  Grade I: periferde iris-kornea teması
  Grade II: pupil kenarı-kornea teması
  Grade III: lens-kornea teması
 2. Koroid dekolmanı
 3. Katarakt
 4. Korneal ödem ve Descemet membranında foldlar
 5. Suprakoroidal hemoraji
 6. Hipotoni makulopatisi

Tedavi

Asıl nedene yönelik yapılmalıdır, burada genel bir konsept verilmektedir.
 • Ön kamarayı oluştur (viskoelastik, hava)
 • Hastanın hareketlerini kısıtla
 • Topikal kortizon + sikloplejik/atropin
 • Baskılı bandaj veya 20-22 mm lik kontakt lens
 • Koroidal effüzyonun drenajı (limbustan 4 mm geriye tanjansiyel iki ayrı kadran kesisi yapılarak)
 • Aşırı bleb deşarjı varsa sütürasyon veya doku yapıştırıcısı veya otolog serum enjeksiyonu yapılmalıdır.
ÖNCEKİ SAYFA