Nanoftalmik Glokomun Tedavi Protokolü

Durum: Bu hastalar genellikle orta yaşta, aksial uzunlukları 20 mm nin altında, yüksek hipermetroptur. Glokomun nedeni açı kapanmasına bağlıdır.

  1. Her şeyin başında zor bir vaka ile karşı karşıya olduğumuzu bilmemiz gerekir. Deneyiminiz yoksa bu tür olguları tedavi etmeye kalkmayın ve sevk edin. Tedavisi sürprizlerle doludur ve dramatik komplikasyonlar ile karşılaşılma olasılığı fazladır.
  2. Bir kapalı açılı glokom vakası olmasına rağmen konvansiyonel kapalı açılı glokom tedavi protokolü bu grup hastada işe yaramaz.
  3. İlk işlem Periferal Laser İridotomi (PLİ) ve Argon Laser Periferal İridoplasti (ALPİ) olmalıdır. Açısı yeni kapanmış yaygın periferik anterior sineşisi (PAS) olmayan vakalarda göz içi basıncını (GİB) düşürebilir.
  4. Laser ile başarı sağlanamadı ise antiglokomatöz ilaçlar teker teker denenmelidir.
  5. İlk iki tedavi seçeneği yetersiz kaldıysa bundan sonraki hamleler için hastanız ile yeni adımı planlamalısınız. Olası komplikasyonlar hakkında geniş bilgi verilmelidir. İlk seçilmesi gereken işlem katarakt ameliyatıdır (lensin kesif olup olmamasından bağımsız). Burada amaç ön kamara derinliğini artırmak iridokorneal aralığı açmaya çalışmaktır. Cerrahiye mümkün olduğu kadar düşük basınç ile başlanmalıdır. Bu mümkün olmadı ise, katarakt ameliyatından önce pars plana vitrektomi ile volüm azaltılmalıdır. Katarakt ameliyatından sonra göz içi lensi (GİL) takılıp takılmaması tartışmalıdır. Yüksek hipermetrop olan hastaya piggyback GİL takılmasını öneren çalışmalar vardır. Ancak ben hastanın afak bırakılmasından yanayım.
  6. Katarakt ameliyatı ile başarı elde edilemediyse ilk akla gelen trabekülektomidir. Ancak yapılmasını önermemekteyim. Komplikasyon oranları çok yüksektir. Komplikasyon olmasa bile uzun dönem sonuçları kötüdür.
  7. Katarakt ameliyatından sonraki tedavi basamağı, sklerotomi ve Vortex Ven dekopresyonu cerrahileri olmalıdır. Subrakoroidal alan cerrahisi ve Vortex Venleri üzerine kalın skleranın yapacağı bası ortadan bu şekilde kaldırılır. Teknik ve deneyim isteyen zor bir ameliyattır. Ancak tarabekülektomi komplikasyonları ile karşılaştırıldığında tatminkâr sonuçlar alabileceğimiz uygun bir cerrahidir.
ÖNCEKİ SAYFA