Konjenital Kataraktlı Hastada Glokom Doktorunun Katarakt Ameliyatını Yapacak Doktordan Ricaları

Durum: Afak çocukların %20’si afak glokomu olur (%5-41).

  1. Mümkünse katarakt ameliyatı yapmayın (Ambliyopi riski varsa diyecek bir şey yok tabii).
  2. Arka kapsülü yerinde bırakmanız glokom riskini anlamlı düşürüyor. Mümkünse YAG kapsulotomiye şans tanıyın.
  3. Kapsül içine GİL konulması (doğru boyutta) riski azaltıyor. Ancak 10mm den küçük kornealı çocuğa ve 6 aydan küçük çocuğa GİL konulmamalı glokom riski artıyor.
  4. Risk taşımıyorsa 2-6 haftalık çocuğa katarakt ameliyatı yapmayalım.
  5. Arka kapsülotomi yapıldıysa ön vitrektomi çok iyi yapılmalı. Vitre boyaları ile ön kamaradaki vitre kontrol edilmeli.
  6. Katarakt ameliyatının geç dönemlerinde de glokom gelişebilir. Olguların %24’ünde ameliyattan 6.8 yıl sonra glokom gelişmiş. Takiplerinde her zaman glokom muayenesi yapınız.
ÖNCEKİ SAYFA