Kombinasyon Tedavisinde Eklenen 3. veya 4. İlacın Etkisi

Kombinasyon ürünlerinin piyasaya sürülmesi ile birden fazla glokom ilacını reçeteleme eğilimimizde önemli ölçüde azalma olmuştur. Bu ürünler tedavi rejimlerini basitleştirerek hastanın tedaviye uyumunu artırmaktadırlar. Kombinasyon ürünlerinin kullanılması ile şişe ve damla sayısı azaldığı için damlaların birbirini yıkamaları ve prezervanlara bağlı görülen yan etkileri de önlenmiş olmaktadır. Hala nedeni tam olarak anlaşılmamış olsa da bazı ilaçlar timolol ile beraber verildiklerinde lokal olarak daha iyi tolere edilmektedirler. Combigandaki brimonidin ve Ganfort içindeki bimatoprost buna örnektir. Bununla ilgili çalışma olmasa da çoğu klinisyenin Cosopt içindeki dorzolamid için de izlenimleri buna benzerdir.

Kombinasyon ürünlerinin bütün bu olumlu etkileri, sadece gerekli olan miktarda minimum ilaç kullanımının önemini bize unutturmamalıdır. Çoklu ilaç kullanımları alerji, oküler yüzey hastalığı ya da ilaca özgü istenmeyen etkiler gibi yan etkiler açısından daha yüksek risk taşırlar. Retrospektif bir çalışmada, mevcut olan tedaviye 3. veya 4. ilacın eklemesi ile hastaların yarısında göz içi basıncında klinik olarak anlamlı azalma elde edildiği bildirilmiştir. Ancak uzun vadedeki başarı (cerrahi müdahale ihtiyacı/oküler yan etkileri nedeniyle intolerans göz önüne alındığında ) oldukça zayıf olarak bulunmuştur. Başarı oranı 3. ilaç için 6.ayda % 27, 1.yılda %14 olarak; 4. ilaç için ise sırasıyla %31 ve %14 olarak bulunmuştur. Bu nedenle antiglokomatöz ilaçların kombinasyon tedavisinde eklenen 3. veya 4. ilacın etkisi önemsiz olabilir.

Hepsi timolol % 0.5 içerdiğinden, hiçbir zaman iki kombinasyon ürününün birlikte kullanımı uygun değildir.

Kombine tedavileri uygularken önceki ilaçların etkinlikleri araştırılmalıdır. Birinci ve/veya ikinci ilacın etkinliği yeterli değilse üçüncü ilacın, etkisiz ilacın kullanımını kaldırmadan ilave edilmesi, yan etkileri artıracağı ve hasta uyumunu düşüreceği için düşünülmemelidir.

Çoklu ilaç kullanımı ve her ilaçta yukarıda bahsedilen etkinlik testleri için geçirilen zaman glokom progresyonu ile sonuçlanabilir. İleri glokomlu hastalarda radikal kararlar almak gerekebilir. Yaşam beklentisi olan hastalarda erken cerrahi çoklu ilaç kullanımının yerine her zaman tercih edilmelidir.
ÖNCEKİ SAYFA