Glokomlu Hastaların Katarakt Ameliyatında Multifokal Göz İçi Lens Uygulamaları

 • Presbiyopi düzeltici IOL’ler çalışma prensiplerine göre akomodatif ve multifokal olmak üzere başlıca 2 grupta sınıflanmaktadır. Her iki grup presbiyopi düzeltici IOL ile sağlıklı gözlerde oldukça iyi görsel sonuçlar alınmıştır. Ancak retina, optik disk ve oküler yüzey patolojilerinde bu IOL’lerin kullanımı önerilmemektedir.

 • Akomodatif IOL'ler: CrystaLens AT-45 optik-haptik bileşkesinden bükülebilir menteşe tip dizaynda tasarlanmıştır. Gözün akomodasyon çabası esnasında IOL optik-haptik bileşkesinden bükülüp optik öne doğru yer değiştirmekte, böylece refraktif güç artışına neden olmaktadır. Bu olaya psödoakomodasyon adı verilmektedir. CrystaLens AT-45’in kontrast duyarlılık kaybına neden olmadan iyi uzak ve ara görüşü sağlar.

 • Multifokal IOL'ler: Tasarımlarına göre refraktif ve difraktif olarak iki tip MIOL mevcuttur. ReZoom refraktif tasarımlı MIOL iken, Tecnis ve Acrysof Restor difraktif tasarımlı MIOL’lerdir. Refraktif tip MIOL’ler iyi uzak ve ara görüş sağlamakta ancak yakın görmede yetersiz kalmaktadırlar. Diğer dezavantajları glare ve halo gibi fotik fenomenlere yol açmalarıdır. Difraktif tasarımlar ise optiğin difraktif arka yüzü sayesinde pupil çapından bağımsız, tüm ışık koşullarında eşit netlikte görüş sağlarlar. Uzak, ara ve yakın görme için tatminkar sonuçlar vermektedirler. Refraktif tasarımlara göre daha az fotik fenomene neden olurlar.

CrystaLens ReZoom Tecnis Acrysof IQRestor
Tip Akomodatif Multifokal Multifokal Multifokal
İçerik Silikon Akrilik Akrilik Akrilik
Optik çap (mm) 5.0 6.0 6.0 6.0
IOL Dizaynı Düz haptikli Üç parçalı Üç parçalı Tek parça
UV koruma Hayır Evet Evet Evet
Mavi ışık korumalı Hayır Hayır Hayır Evet
Uzak GK Mükemmel İyi Mükemmel Mükemmel
Ara Mesafe GK Mükemmel İyi Mükemmel Mükemmel
Yakın GK İyi Yeterli Mükemmel Mükemmel
OkülerHipertansiyon/
Erken Glokom
Evet Hayır Evet Evet
Orta Evre Glokom Evet Hayır Hayır Hayır
İleri Glokom Hayır Hayır Hayır Hayır
Glare/Halo + +++ ++ ++

 • Glokomlu hastalar, genelde presbiyopi düzeltici IOL’ler için iyi birer aday değildir. Görme alanında sınırlama ve kontrast duyarlılıkta azalmaya yol açmaları nedeniyle glokomlu hastalarda bu IOL’lerin implantasyonu çok tatminkar sonuçlar vermeyebilir. Ayrıca MIOL’lerin glokomlu hastaların takibinde kullanılan görme alanına olumsuz etkileri nedeniyle glokomlu hastalarda kullanımları tartışmalıdır.

 • Oküler Hipertansiyon ve Erken Evre Glokom:
  Görme alanı defekti olmayan Oküler Hipertansiyon ve erken evre glokom hastaları için akomodatif ve MIOL implantasyonu düşünülebilir. Bu lenslerin implantasyonu bu grup için relatif kontraendikasyon oluşturur.

 • Orta Evre Glokom:
  Orta derecede görme alanı defekti olan iyi kontrollü glokom hastalarında MIOL implantasyonundan kaçınılmalıdır. Glokom nedeniyle kontrast duyarlılıkları zaten azalmış olan bu hastalar MIOL’lerin implantasyonundan mutlu olmayacaktır. Kontrast duyarlılıkta monofokaller ile benzer özellik gösteren akomodatif CrystaLens bu hastalar için bir seçenek olabilir.

 • Progresif veya İleri Glokom
  Glokomu kontrol altında alınamayan ve progresyon gösteren hastalarda presbiyopi düzeltici IOL’lerin implantasyonu kesin kontraendikasyon oluşturur. Bu aşamadaki hastalarda sözkonusu IOL’lerin implantasyonu, zaten glokom nedeniyle kalitesi azalmış görme keskinliğini daha da bozacak hasta memnuniyetsizliğine yol açacaktır. Bu grup ve filtran cerrahi geçiren hastalarda monofokal IOL implantasyonu önerilmektedir. Bazı yazarlar derin sklerektomi ve kanoloplasti gibi daha az invaziv cerrahilerden sonra seçilmiş vakalarda akomadif IOL CrystaLens ile iyi görsel sonuçlar bildirmişlerdir.

 • Sonuç Olarak: Glokomlu hastaların belirli ve daha küçük bir kısmında, presbiyopi düzeltici IOL’ ler ile gözlüksüz iyi uzak ve yakın görme sağlanabileceği söylenebilir ancak çoğunluğu oluşturan büyük bir kısmında monofokal IOL implantasyonu önerilmektedir. Glokom merkezimiz hastalarımıza, yukarıda belirttiğimiz sakıncalar nedeni ile MIOL implantasyonu uygulamamaktadır.
ÖNCEKİ SAYFA