Katarakt Ameliyatından Sonra GİB’ı Yükselirse Ne Yapalım?

Durum: Konuyu ikiye ayırmakta yarar var. Katarakt ameliyatından önce hasta zaten glokomdur veya riskli bir hastadır ve ameliyattan sonra GİB yükselmiştir. Diğer grup ise sorunsuz bir katarakt ameliyatına rağmen GİB yükselmiş hastalardır. Aşağıda değineceğimiz grup sorunsuz katarakt ameliyatı sonrası GİB yüksekliği gelişen ve daha önce glokom olmayan hastalardır.

Katarakt ameliyatı geçiren hastaların %18-45’inde GİB ilk gün yüksek bulunur, büyük çoğunluğunda 24 saat içinde normal sınırlara çekilir. Geçici GİB yüksekliği birçok nedene bağlı olabilir (viskoelastikler, cerrahi travma, aşırı yara dudağı şişirilmesi, lens parçacıkları, iris pigment döküntüsü, hifema ve yangısal hücreler). En sık karşılaşılan neden Viskoelastik maddelerin yarattığı GİB yükselmeleridir. Postoperatif GİB yüksekliğinde aşağıdaki yol takip edilmelidir;

  1. Kornea ödemi, hastanın daha önceden glokomatöz optik sinir hasarı yoksa ve basınç 30 mmHg’nın altındaysa hiçbir şey yapmayın.
  2. Basınç artışı 30 mmHg üzerinde ve neden viskoelastik maddeye bağlı yükseldiyse (ön kamarada bunu görebilirsiniz) korneal küçük kesi yerinden kontrollü drenaj sağlanabilir. Bu işlemin enfektif riskler taşıdığı unutulmamalı ve ameliyathane koşullarında yapılmalıdır.
  3. İlaç ile GİB düşürülmesi gerektiyse ilk seçenek sistemik karbonik anhidraz inhibitörleridir.
  4. Topikal tüm farmakolojik ajanlar kullanılabilir. Ancak kornea ödemlilerde karbonik anhidraz inhibitörleri, üveitlilerde de miotikler ve hipotansif yağlardan (prostaglandin analogları) kaçınılması gerekir.
  5. Kornea ödemi olan hastalarda ölçülen basınç değerinin gerçek basınç değerinden daha düşük çıkacağı unutulmamalıdır.

Prof. Dr. Halil Ateş
ÖNCEKİ SAYFA