Glokom Olma Olasılığı Yüksek Kişiler Kimlerdir?

 1. Göz basıncı yüksek kişiler.
 2. 45 yaşının üzerinde olanlar.
 3. Ailesinde glokomlu yakınları bulunanlar.
 4. Şeker hastaları.
 5. Yüksek numara gözlük takanlar (aşırı miyop ve hipermetroplar).
 6. Gözüne darbe alanlar.
 7. Uzun süre kortizon kullananlar.
 8. Vücut tansiyonu yüksek olanlar.
 9. Vücut tansiyonu aşırı düşük olanlar.
 10. Gece hipertansiyon ilacı kullananlar.
 11. Gözlerinde saydam kısımları (kornea) ince olanlar.
 12. Herhangi bir göz ameliyatı geçirenler.
ÖNCEKİ SAYFA