Glokom Muayenesinde Yardımcı Testlerin Önemi

Günümüzde mevcut Royal College of Opthalmologists, European Glaucoma Society ve American Academy of Ophthalmology ‘e ait kılavuzlarda glokom tanı ve yaklaşımında optik disk değerlendirilmesi ve dokümantasyonunda streroskopik disk fotoğraflaması önerilmektedir.

Bu kılavuzlar ilk muayenede optik sinir ve sinir lifi taramasını doktorun inisiyatifine bırakırken görme alanı tetkikini zorunlu tutmaktadır. Ayrıca bu kılavuzlarda frequency-doubled perimetry (FDT) ve short wave length automated perimetry (SWAP) gibi yeni görme alanı değerlendirme tekniklerinin standart tekniklere göre glokomatöz defekti daha erken ortaya koyduğunu kabul etmesine rağmen bunların kullanımını zorunlu tutmamışlardır. Bahsedilen kılavuzlarda optik sinir ve retina sinir lifi taramalarında saptanan kötüye gidişin hastalığın progresyonunu göstermede güçlü bir kanıt olduğunu ve dijital taramanın bu amaçla kullanılması önerilmektedir.

Avrupa glokom cemiyetinin kılavuzunda santral kornea kalınlığı ölçümü kimi glokom hastalarında önerilirken glokomun yerleşmiş olan vakalarında ise önerilmemektedir.

HRT, OCT ve GDx gibi tetkikler disk asimetrisi, erken glokom, glokom progresyonu, oküler hipertansiyon, normal basınçlı glokom ve güvenirliği kötü görme alanı gibi durumlarda özellikle önerilmektedir. Bu üç yöntem arasında en fazla tercih edileni HRT’dir. Glokomcular HRT’ i en sık optik disk değişikliklerindeki progresyonu saptamada ve anlamlı sonuç alınamayan görme alanı testlerinde uygulamaktadır. GDx en sık erken glokomatöz değişikliklerin saptanmasında ve anlamsız görme alanı çıktısı olan hastalarda tercih edilmektedir.

Genellikle HRT yılda bir tekrar edilerek hasta takibi yapılmaktadır. OCT cihaz olarak daha fazla sahip olunmasına rağmen glokom vakalarına yaklaşımda HRT’den daha az sıklıkta tercih edilmektedir. Bunun nedeni ise OCT’ nin diğer birimlerce özellikle retina değerlendirilmesinde daha sık kullanılmasıdır. OCT’ nin glokom progresyonunda kullanımını araştıran çok fazla çalışma bugün için bulunmamaktadır. HRT’nin diğer yöntemlere göre daha sık tercih edilme nedenlerinde birisi olarak daha ileri bir teknoloji içermesi gösterilmektedir. HRT bu anlamda özellikle erken glokom vakalarının tanı ve takibinde daha da önemlisi preperimetrik evre vakaların takibinde önerilmektedir.

Glokom şüphesi ve oturmuş glokom vakalarında yapı(sinir lifi, disk)-fonksiyon ilişkisi en güçlü olan yöntemin OCT olduğu saptanmıştır. Geniş disklerde OCT ve GDx in parametrelerinin duyarlılığı azalırken küçük disklerde artmaktadır. HRT 2’de tam ters etki gözlemlenmiştir. HRT, disk fotoğraflaması ve standart otomatize görme alanı testine göre glokomatöz progresyonu daha iyi tespit etmektedir. HRT 2 erken glokom teşhisinde % 84 oranında sensitif ve % 96 oranında spesifik olduğu saptanmıştır. GDx de bu oranlar sırasıyla % 89 ve % 96 olarak belirtilmektedir. Strüktürel ve fonksiyonel testlerin kombinasyonu ile daha yüksek duyarlılık değerleri elde edilebilmektedir.

Pakimetrinin hangi hastalara yapılması konusunda tam bir fikir birliği bulunmamakla birlikte, kimi glokomcu bütün hastalara yapılmasını önerirken kimileri disk asimetrisi, oküler hipertansiyon, normal basınçlı glokom ve güvenilmez görme alanı çıktıları olan hastalar için önermektedir. Bir kısım glokomcularda oküler hipertansiyon ve normal basınçlı glokom olarak kısıtlı bir alanda kullanımını önermektedir. SKK, Goldman aplanasyon ölçümlerinde yanılsamalara neden olmakta yüksek veya düşük ölçümlere neden olabilmekte, yanlış glokom sınıfına hasta sokulabilmektedir. SKK ölçümünün hastaların hedef göz içi basınç değerlerinin saptanmasında ayrıca önemli bir rolü bulunmaktadır.

SKK optik sinirin sağlamlığı hakkında da fikir vermekte ve glokomatöz progresyon, büyük disk ve kolay hasarlanabilir diskler ile ters ilişki göstermektedir. Korneal histerezis, görme alanı progresyonu ile ters ilişki içerisindedir.
ÖNCEKİ SAYFA