Akut Kapalı Açılı Glokom Tedavi Protokolü

Hastanın olası şikâyeti şöyledir; göz çevresine yayılan ağrı, kızarık göz, bulantı ve kusma.

 • Slit-lamp biomikroskop ile hastaya bakılır. Kornea ödeminin ön segment muayenesine izin verip veremeyeceği kararlaştırılır.
  1. Kornea aşırı ödemli ise; göze gliserin damlatılır ve bir süre beklenir. Kornea ödemi bu şekilde açılabilir.
  2. Kornea ödemi gliserin ile geçmediyse; korneal parasentez ile basınç kontrollü düşürülür. Bu şöyle yapılır; saydam korneadan küçük bir insizyonla ön kamaraya girilir ve çıkılır, sonra yara dudağından kontrollü sıvı akışı sağlanır. Müdahalenin tabiî ki tehlikeleri vardır. İrrite durumdaki hastada yapılacak bu girişimde beklenmedik hareketler komplikasyonların doğmasına yol açabilir, karar doktorun taktirine kalmıştır.

 • Pupilin durumuna ve ön kamara derinliğine (ÖKD) bakılır: Pupil ışık refleksinin kuvveti, pupilin şekli incelenmelidir. Tepkisiz ve atrofik pupil ve iris olayın uzun süredir devam ettiğini ve periferik anterior sineşilerin (PAS) yaygın olduğunun bir kanıtıdır. ÖKD nin çok sığ olması ileride planlanan laser prosedürlerinde kornea endotelinin hasarlanma olasılığını doğurur. Çok dar ÖKDde laser müdahalelerinden kaçınmak yerinde olacaktır.

 • Açının değerlendirilmesi: Burada değerlendirilmesi gerekenler açının açık olup olmadığı kadar, PAS nin varlığı ve kaç kadranı kapsadığı, plato irisin olup olmadığıdır. Yani Göz içi basıncı yüksekliğinin (GİB) nedeni araştırılmalıdır. Gonyolens basısı ile açının açılması olayın yeni olduğunun ve PASnin baskın olmadığının bir kanıtıdır.
  1. PAS az, pupil bloku yok ve olay yeni ise önce Argon Laser Periferal İridoplasti (ALPİ) (500 mikron spot çapı, 0.5-0.7 saniye zaman ve başlangıçta 240 mW enerji) sonra da Periferal Laser İridotomi (PLİ) (YAG Laser ile 5-8 mJ) yapılmalıdır.
  2. Pupil bloku varsa önce PLİ sonra ALPİ yapılmalıdır. Olayın eski olduğuna ait deliller varsa ve PAS yaygınsa laser prosedürleri bir yarar sağlamaz.

 • ÖKD ve Lensin şişkinliği kontrol edilir:
  1. Katarakt varsa önce katarakt ameliyatı yapılır. Ancak yeni atak geçirmiş hastanın kornea endotelinde operasyon sonrası yoğun hasarlanma olabilir, bu yüzden yoğun kornea ödemli hastalarda katarakt ameliyatından kaçınmalıdır. Ameliyata yüksek GİB ile giriliyorsa ön kamaraya girilmeden 25G pars plana vitrektomi yapılmalıdır.

 • Laser prosedürleri ile basınç düşmediyse veya olay eski ve yaygın PAS varsa Trabekülektomi yapılmalıdır. Akut atak sonrası erken dönemde yapılan Trabekülektomilerde başarı oranının düşük olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.antimetabolit kullanımı, 25 G pars plana vitrektomi ve kontrollü basınç düşürülmesi uyulması gereken emniyet kurallarıdır.

 • Diğer gözün durumu: Bir gözünde atak geçirmiş hastanın diğer gözünde açı dar ise ALPİ+PLİ yapılmalıdır.katarakt ameliyatı erkene alınmalıdır. Diğer gözünde akut atak geçirmemiş Kronik Kapalı Açılı glokomda ise profilaktik ALPİ+PLİ yapılmasını önermemekteyim. Bu prosedürlerin uygulanması sonrası aşırı pigment döküntüsüne bağlı GİB yüksekliği daha da artabilmektedir.
ÖNCEKİ SAYFA