Açı Gerilemesi Glokomu Tedavi Protokolü

Durum: Bir travma sonrasında açı elemanlarında yırtılma ve trabeküler ağda fibrozis gelişmiştir. Sağlam açı elemanlarının üzeride travmaya bağlı aşırı pigment döküntüleri ile kaplanmıştır. Travmanın erken döneminde basınç yüksekliği beklenmez, olayın tanısı genellikle 6. aydan sonra konulur.

  • Olay bir travma sonrası geliştiği için, travma sonucu diğer ön ve arka segment oluşumlarının normal olup olmadığı kontrol edilmelidir. Gonyoskobide açının yırtıldığı ve gerilediği alan tespit edilmelidir. Bu alanın büyüklüğü ve lokalizasyonu ileride planlayacağımız cerrahilerin planı açısından önemlidir.

  • Laser ve cerrahilerin diğer açık açılı glokom tiplerine göre daha başarısız oldukları unutulmamalıdır. Ayrıca hasta genellikle gençtir. Radikal cerrahi kararlardan mümkün olduğu ölçüde kaçınılmalıdır.

  • Tıbbi tedavi, bu tip glokomun tedavisinde altın seçenektir. Sıvı yapımını azaltıcı ilaçlar ilk tercih olmalıdır. Kolinerjik ajanların göz içi basıncını artırdığına dair yayınlar vardır, kullanımından kaçınılmalıdır. Hipotansif yağlar (prostoglandin analogları) güvenle kullanılabilinir.

  • Tüm laser girişimleri başarısızdır ve yapılmamalıdır.

  • Tıbbi tedavi ile başarı sağlanamadıysa cerrahi son seçenek olarak denenebilir. Uyulması gereken kurallar şunlardır;
  1. Açının travmatize olduğu kadrandan çalışılmamalıdır. Çalışmak zorundaysak Non-Penetran glokom cerrahileri kontrendikedir, konvansiyonel glokom cerrahileri tercih edilmelidir.
  2. Tüm cerrahi prosedürlerde antimetabolit kullanımı zorunludur.
  3. İmplant cerrahilerinin konvansiyonel cerrahilere bir üstünlüğü saptanamamıştır.


Prof. Dr. Halil Ateş
ÖNCEKİ SAYFA